Wejścia (przewodowe)

W tej lekcji omówione zostaną dane wejściowe. Omówiono różne typy, reakcje i opcje zaawansowane.

Rysunek za UNIi pokazuje całkowitą liczbę wejść. Dzięki temu UNIi 32 można podłączyć do 32 wejść. Może to być kombinacja wejść przewodowych, wejść bezprzewodowych lub na przykład wejść na klawiaturze.

Całkowita liczba wejść UNIi zależy od wybranej wersji (UNii-32, UNIi-128 lub UNIi-512) i jest podzielona na następujące komponenty:

• Do 32 wejść przewodowych na panelu centralnym
• Do 480 wejść przewodowych w modułach I/O (możliwe do 15 modułów I/O)
• Do 64 wejść bezprzewodowych, wymaga to 2 interfejsów bezprzewodowych*.
• Do 32 wejść klawiatury
• Do 48 wejść w module KNX

* Do magistrali RS-485 można podłączyć tylko 1 interfejs bezprzewodowy

Numeracja wejść podzielona jest na następujące bloki:
1 do 512 wejścia przewodowe na panelu centralnym i modułach wejść/wyjść
601 do 664 wejścia bezprzewodowe (601/634 przez WI na magistrali 1 i 635/664 przez WI na magistrali 2)
701 do 732 wejścia przewodowe na klawiaturach
751 do 782 wejścia przewodowe w kontrolerze drzwi
801 do 848 wejścia przez interfejs KNX