Profile użytkowników

Profile użytkowników służą do jak najłatwiejszego dodawania użytkowników i zarządzania nimi. Pracownikom, którzy mają to samo stanowisko lub pracują na przykład w tym samym dziale, można przypisać te same uprawnienia, przypisując profil. Oszczędza to dużo czasu i może zapobiec niezamierzonym różnicom między użytkownikami.

Tworzenie użytkowników w UNii zawsze zaczyna się od ustawienia profili użytkowników.