Połączenia i ich charakterystyka

Jakie są połączenia na płycie UNII?

Podsumowanie
8 inputs
Wyjścia: 2 przekaźniki, 2 OC
Wyjście głośnikowe
Wyjście syreny
Zworki do ustawień domyślnych, skanowania magistrali itp.
Przełącznik sabotażowy obudowy ma włączone połączenie
Połączenia ekspandera dla wejść, wyjść, backup bezprzewodowy, 2. magistrala RS-485
Wbudowana standardowa sieć LAN
Diody LED stanu dla sieci LAN, RS-485 i oprogramowania układowego

Podpowiedź: Dodać (nowe) komponenty magistrali bez użycia menedżera UNIi? Umieść zworkę na DSW3 i uruchom ponownie system. Wszystkie rejestracje autobusów są teraz usuwane. Następnie na krótko zamknij DSW2, aby wykonać nowe skanowanie magistrali.