Podstawowe ustawienia w menedżerze UNii

Przede wszystkim rozpocznij programowanie UNIi od określenia ustawień systemowych. Ta lekcja obejmuje następujące ustawienia:

• Wyświetlacz i tekst systemowy
• Kody
• Ustawienia instalatora
• Omijanie
• EN50131
• Wydarzenia
• Sygnał informacyjny
• Zasilacz
• Dźwięki testowe
• Ustawienia systemowe