Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

 

UNii – Podstawowy kurs techniczny

Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie podłączyć i zaprogramować UNii. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy odbycie kursu z działającym UNii. W ten sposób będziesz mógł śledzić kroki kursu i wypróbować je na swoim własnym systemie. Jeśli klikniesz na Materiał kursu na pasku powyżej, zobaczysz wymagania dla tego kursu.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy instalują UNii. Jest to szkolenie podstawowe i dlatego szczególnie nadaje się dla mechaników, inżynierów lub osób przygotowujących się do pracy. Aby rozpocząć ten kurs, należy ukończyć kurs UNii – Wprowadzenie.

 

Działanie
Kurs składa się z 4 lekcji obejmujących 28 tematów. Kurs trwa około 90 minut. Do wielu lekcji dołączony jest film wyjaśniający dane zagadnienie. Filmy można zatrzymywać pomiędzy lekcjami. Istnieje również możliwość regulacji głośności w odtwarzaczu wideo za pomocą suwaka znajdującego się w lewym dolnym rogu odtwarzacza:

Dokumenty są dostępne w materiałach lekcyjnych.
Każda lekcja może zostać zakończona przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Daje to wgląd w postępy.
Zawsze istnieje możliwość powtórzenia lekcji. Można to zrobić bezpośrednio lub później, co jest przydatne, jeśli masz pytania lub jeśli w przyszłości klient będzie miał jakieś pytania.

Kurs ten kończy się testem. Dzięki niemu możesz sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś wszystkie tematy. Jeśli wyniki będą zadowalające, otrzymasz certyfikat online.

Zawartość kursu:

  • Lekcje: 4
  • Tematy: 28
  • Czas trwania: 90 minut
  • Punkty: 50
  • Pre-edukacja: Wprowadzenie do UNii (obowiązkowe)
  • Minimalny wynik testu końcowego: 80%.
  • Certyfikat: tak, po ukończeniu testu końcowego (wymagany dla kursów uzupełniających)

To follow this course, we recommend using a configuration with the following components:

- UNii control panel (type is not important) including battery
- Keypad connected to the RS-485 bus of the central panel
- Laptop or PC with UNii manager installed on it

The UNii must be connected via IP directly to the PC/Laptop or on the same network.
Connect a passive detector such as a magnetic contact to at least one input. Use the supplied resistors in the following configuration: