UNii Grade 3, men hvad får du ud af det?

Der er mange faktorer, der tages i betragtning, når man sikrer en ejendom. Derfor spiller de tilstedeværende varer eller ejendele såvel som genstandens natur en vigtig rolle. Resultatet fører til de foranstaltninger, der skal være i overensstemmelse med risikoen. Denne tilgang refererer ofte til såkaldte “sikkerhedsklasser”. Men hvad er de? Sikkerhedsklasser foretager en risikovurdering af angriberens niveau. Derudover gælder det også for de anvendte komponenter. Her kan man generelt sige, at grad 1 gælder for den laveste risiko, og grad 3 anvendes ved den højeste risiko.

Sikkerhedsudstyr

Så sikkerhedsklassen gælder også for selve sikkerhedsenhederne. Det betyder, at man på forhånd skal se nærmere på, hvad sikkerhedsniveauet er, og at det installerede udstyr som minimum skal matche dette. Det gælder naturligvis ikke kun under den første installation, men også bagefter. For hvis varernes tiltrækningskraft eller værdi stiger, kan det påvirke sikkerhedsniveauet, og kunden er nødt til at træffe foranstaltninger, der passer til et højere niveau.

Påvirkning af udstyr

Mange producenter tilbyder forskellige løsninger, der passer til en bestemt sikkerhedsklasse. Det centrale udstyr opfylder så krav som Grade 2 eller 3. For installatøren betyder det, at man inden installationen skal se nærmere på, hvilken risiko kunden beskytter sig mod, og hvilket udstyr der følger med. Konsekvensen af dette er ofte, at der findes forskellige versioner af centralt udstyr; Grade 2 til systemer hos privatpersoner, SMV’er og detailhandel, for eksempel, og Grade 3 til de højere risici såsom butikker med elektronik, juvelerer og finansielle institutioner. Det medfører mere lager og højere omkostninger til at vedligeholde viden om de forskellige systemer.

Fordele ved klasse 3

Da Alphatronics udviklede UNii, valgte de at få alt centralt udstyr certificeret til Grade 3. Det efterlader installatøren med kun én løsning at håndtere. Det betyder færre varer på lageret og i servicebilen, betydeligt færre træningstimer og altid et system, der matcher kundens risiko.

For kunden giver en installation, hvis centrale udstyr er Grade 3-certificeret, også store fordele. Hvis risikoen stiger, behøver udstyret nemlig ikke længere at blive udskiftet. Grade 3-certificeringen sikrer derfor store besparelser før, under og efter installationen.

Hvorfor skulle risikoen stige?

Men sker det, at der er behov for yderligere foranstaltninger, fordi risikoen stiger?

Et praktisk eksempel: Indtil for nylig var risikoen ved en normal cykelforretning begrænset. Der blev stjålet flere cykler på gaden end fra en butik, og det gav ikke mening at tage flere cykler på én gang. Men med fremkomsten af den elektriske cykel har det billede ændret sig fuldstændigt. Cyklens tiltrækningskraft er blevet meget større, og det samme er dens salgbarhed. Så den sikkerhed, der var fin i årevis, skal opdateres, når det er sandsynligt, at en højere sikkerhedsgrad vil gælde.

Resumé

Den sikkerhedsklasse, der gælder for udstyret, afhænger af objektet og varerne og kan ændre sig. Ved at bruge et sikkerhedssystem, der er Grade 3-certificeret, vælger kunden en fremtidssikret løsning. For installatøren betyder det mindre lager, altid de rigtige reservedele, færre træningstimer og altid en passende løsning på problemet.

Læs også vores andre opdateringer og nyheder!

Med én hardware er du udstyret til alle anvendelser

Nyheder
02 April 2024

UNii online brugeradministration bliver endnu mere fleksibel!

Nyheder
05 March 2024

Tilslut UNii-tågemaskinen direkte til UNii-bussen!

Nyheder
27 February 2024