UNii online brugeradministration bliver endnu mere fleksibel!

UNii online bruges af både installatøren og slutbrugeren. Ideelt set kan installatøren fjernstyre systemet, og slutbrugeren kan selv udføre brugerstyring uden yderligere software. I øjeblikket er brugernes rettigheder faste, men det er ved at ændre sig. I den seneste UNii-firmwareversion af UNii online kan brugeradministrationen konfigureres fleksibelt!

Hvad er UNii online?
Med en brugergrænseflade, der ligner den i UNii manager, kan installatører fjernstyre UNii-systemer. I praktiske dashboards er systemernes status tydeligt synlig, og der kan træffes proaktive foranstaltninger efter behov.


For installatøren

Installatørens administrator kan indstille brugerroller. Disse roller tildeles en bruger, f.eks. en arbejdsplanlægger eller mekaniker.
For hver brugerrolle kan det indstilles, hvilke skærmbilleder i UNii online der er synlige for brugeren. Installationsadministratoren har altid adgang til alle skærmbilleder.
Inden for en skærm er der ingen forskel i indholdet. Hvis du ser en bestemt skærm, f.eks. sektioner, kan du få adgang til alle oplysninger på denne skærm.


For slutbrugeren

Den vigtigste ændring er synlig for slutbrugeren. Installatøren kan indstille en administratorrolle til slutbrugeren.
Også i denne brugerrolle, som med mekanikeren, indstiller du, hvilke skærme der er tilgængelige.
Klientens administrator kan derefter oprette brugerroller til andre brugere. Disse brugeres rettigheder er højst de samme som administratorens.
Så med denne funktion kan installatøren sikre, at slutbrugeren også har adgang til f.eks. logfiler eller dynamisk logning.

 

 

 

Læs også vores andre opdateringer og nyheder!

Med én hardware er du udstyret til alle anvendelser

Nyheder
02 April 2024

UNii Grade 3, men hvad får du ud af det?

Nyheder
22 March 2024

Tilslut UNii-tågemaskinen direkte til UNii-bussen!

Nyheder
27 February 2024