Nawiąż połączenie i pobierz dane

Jeśli UNIi zostanie uruchomiony po raz pierwszy z podłączoną klawiaturą, na wyświetlaczu pojawi się:

Jeśli klawiatura zostanie podłączona później, UNIi nie wykonał skanowania magistrali i widoczne jest następujące okno:

W takim przypadku wykonaj skanowanie magistrali przez krótkie zmostkowanie zworki DSW2. Po przeskanowaniu nowej magistrali, UNii doda klawiaturę.

UNIi można zaprogramować za pomocą oprogramowania zarządzającego UNIi. W tym filmie wyjaśniamy, jak wykonać połączenie, wykonując następujące kroki:

• Szukaj w UNIi
• Łączenie
• Daj dostęp instalatorowi
• Odbierz klucz menadżera UNii
• Pobierz konfigurację
• Zapisz konfigurację