Krótka wycieczka po menedżerze UNIi

Oprogramowanie menedżera UNii zostało opracowane do programowania UNii. To oprogramowanie jest odpowiednie dla systemu Windows i można je zainstalować na laptopie. Logowanie może odbywać się jako użytkownik końcowy lub instalator i określa opcje, które są widoczne. W tej lekcji otrzymasz krótką prezentację menedżera UNii. Poznasz strukturę i ogólne możliwości programu.