Wprowadzenie

Do kontynuacji tego kursu będziesz potrzebować konfiguracji z następującymi komponentami:

• Centralny panel UNii (wersja nie dotyczy) wraz z baterią
• Klawiatura kodowa podłączona do magistrali RS-485 jednostki centralnej
• Laptop lub komputer PC z zainstalowanym menedżerem UNii

UNii musi być podłączony przez IP bezpośrednio do komputera PC/laptopa lub do tej samej sieci.
Podłącz pasywną czujkę, taką jak czujka magnetyczna, do co najmniej jednego wejścia. Użyj dostarczonych rezystorów w następującej konfiguracji: