Długość kabla – Magistrala RS-485

Maksymalna odległość pomiędzy zasilanym i niezasilanym komponentem magistrali zależy od rezystancji kabla i poboru prądu przez dany komponent. Sprawdź w instrukcji instalacji podłączonych komponentów pobór mocy i minimalne napięcie zasilania.

Przykład obliczenia: klawiatura UNIi z czytnikiem:
Kabel magistrali Alphatronics RS-485 ma rezystancję 10Ω na 100m.
Minimalne napięcie dla manipulatora wynosi 7,5V, a pobór prądu przy aktywnej manipulatorze z czytnikiem wynosi 135mA (0,135A). Jeśli system jest zasilany wyłącznie baterią, a bateria jest prawie rozładowana, napięcie zasilania komponentów nadal wynosi 10,8V. Maksymalny spadek napięcia na przewodach może zatem wynosić 10,8 V – 7,5 V = 3,3 V.
R = U/I
więc : ? = 3,3? / 0,135? = 24,4Ω

Aby uzyskać całkowitą rezystancję, rezystancję w przewodach zasilających (+ i 0) należy zsumować. W oparciu o standardowy kabel magistrali Alphatronics (10 Ω / 100 m), kabel do klawiatury może mieć zatem maksymalną długość: 24,4 Ω / 2 = 12,2 Ω na parę. Całkowita długość: 12,2 Ω / 10 Ω x 100 metrów = 122 metry. Jeśli pożądana jest większa odległość, należy użyć kabla o mniejszej rezystancji.

Poniższa tabela przedstawia maksymalne długości kabla magistrali, w oparciu o kabel o rezystancji 10Ω na 10

 


Komponent Maksymalna długość kabla
Klawiatura z czytnikiem 120m
Klawiatura bez czytnika 200m
Interfejs czytnika kart z czytnikiem 170m
IO bez zasilania 150m
Moduł KNX 200m
Interfejs bezprzewodowy Power G, Pyronix 150m
Interfejs bezprzewodowy Elite 200m